Back Office Support


Obsługa baz danych

 • wprowadzanie danych i ich weryfikacja (wprowadzanie danych z kuponów zgłoszeniowych, w ramach prowadzonych usług z zakresu telemarketingu przychodzącego czy wychodzącego)
 • administracja bazami danych
 • rejestracja baz danych w GIODO
 • de duplikacja baz danych
 • raporty i analizy
Prowadzenie projektów z zakresu weryfikacji danych
 • weryfikacja danych z uzyskanych zgłoszeń, aplikacji, wniosków zgodnie z ustalonymi przez klienta procedurami i wymaganiami
 • w szczególności: weryfikacja danych kredytowych z wniosków o kredyt, kartę kredytową według procedur klienta
 • prowadzenie telefonicznej weryfikacji poprawności danych z uzyskanych wniosków/ aplikacji / zgłoszeń ( w tym nagrywane rozmowy dla potwierdzenia poprawności i jakości wykonywanej usługi)
 • przygotowywanie odpowiednich raportów i analiz z wykonanego projektu
Pozostałe usługi wsparcia w ramach prowadzonych przez klienta projektów marketingowych:
 • mailing (w tym fax mailing oraz e-mail mailing)
 • wsparcie w postaci usług z zakresu telemarketingu przychodzącego i wychodzącego
 • wydruki materiałów, w tym na konferencje i seminaria naukowe


strona główna | o nas | usługi z zakresu insourcingu | usługi z zakresu outsourcingu: usługi wsparcia w ramach zatrudniania pracowników | back office support | market entry support | praca | kontakt


Back Office Support