Insourcing pracowników


OCP zapewnia wyszkolony i sprawny zespół pracowników wykonujących pracę w siedzibie Klienta.

W zakres naszych działań wchodzą:

Rekrutacja: rozpoczynając od zamieszczania ogłoszenia poprzez kolekcjonowanie i selekcję CV, do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Zatrudnienie pracowników na własne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne.

Pełna administracja kadrami i płacami: prowadzimy kompleksową dokumentacje kadrową, naliczamy wynagrodzenia pracowników,  sporządzamy deklaracje i sprawozdania dla ZUS, Urzędów Skarbowych, PFRON i GUS.

Obsługa pracowników OCP u Klienta przez oddelegowanego przedstawiciela firmy.

OCP na rzecz instytucji finansowych świadczy wyspecjalizowane usługi związane z insourcingiem pracowników. OCP zapewnia pełną obsługę w przypadku wystąpienia u Klienta problemu pozyskania czy utrzymania odpowiedniej ilości pracowników. Specyficzne rozwiązania OCP w tej dziedzinie pozwalają Klientowi na korzystanie z korzystnych dla niego rozwiązań. OCP jest w stanie wyselekcjonować i zatrudnić pracowników różnych działów instytucji finansowych, m.in.: weryfikacji kredytowej, windykacji, obsługi Klienta, archiwum, IT, operacji finansowych.


strona główna | o nas | usługi z zakresu insourcingu | usługi z zakresu outsourcingu: usługi wsparcia w ramach zatrudniania pracowników | back office support | market entry support | praca | kontaktInsourcing pracowników