Market Entry Support


Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, dla inwestorów zagranicznych coraz bardziej atrakcyjne staje się prowadzenie w Polsce działalności. OCP w tym zakresie oferuje swoją pomoc. Dla firm zagranicznych rozpoczynających swoją aktywność w Polsce, OCP zapewnia:

  • wykwalifikowany personel
  • pomoc w organizacji i prowadzeniu biura (sekretariat, księgowość)
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Dodatkowo OCP jest w stanie wykonać badania rynku i obserwację segmentów, w których Klient chciałby działać.
Przykładem tej usługi oraz owocnej współpracy jest kilkuletnie współdziałanie OCP z firmą holenderską  Laborflex B.V. OCP dla Laborflex B.V. prowadzi biuro świadcząc usługi doradztwa personalnego. Tej holenderskiej firmie OCP pomogło między innymi w:

  • znalezieniu i zorganizowaniu biura
  • rekrutacji i zatrudnieniu wykwalifikowanego personelu
  • prowadzeniu biura i świadczeniu usług na najwyższym poziomie
W ten oto sposób Laborflex B.V. uniknął bezpośredniego zaangażowania swoich pracowników oraz środków w rozpoczęciu działalności w Polsce.strona główna | o nas | usługi z zakresu insourcingu | usługi z zakresu outsourcingu: usługi wsparcia w ramach zatrudniania pracowników | back office support | market entry support | praca | kontakt


Market Entry Support