Usługi wsparcia w ramach zatrudniania pracowników


W ramach projektów z zakresu outsourcingu w obszarze zatrudniania pracowników OCP prowadzi:

  • rekrutację i selekcję pracowników
  • administrację kadrami i płacami - OCP zapewnia kompleksową dokumentację kadrową, naliczamy wynagrodzenia pracowników,  sporządzamy deklaracje i sprawozdania dla ZUS, Urzędów Skarbowych, PFRON i GUS
  • zatrudnianie na rzecz Klienta i oddelegowanie do pracy w miejscu wskazanym przez Klienta, pracowników na umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne
Usługi wsparcia w ramach zatrudniania pracowników mogą być świadczone na rzecz Klienta osobno lub w ramach całościowego pakietu.


strona główna | o nas | usługi z zakresu insourcingu | usługi z zakresu outsourcingu: usługi wsparcia w ramach zatrudniania pracowników | back office support | market entry support | praca | kontaktusługi wsparcia w ramach zatrudniania pracowników